Zelena omladina Srbije se pridružila Zeleno-levom frontu kao omladinsko telo

Zelena omladina Srbije (ZOS) je omladinska organizacija osnovana 2003. godine, koja se se bavi pitanjima društvene politike, radničkim i manjinskim pravima, zaštitom životne sredine i promovisanjem demokratije. Ovim temama se pristupa kao sistemskim problemima i uz transparentnost, pravičnost i rodnu jednakost.

Delatnosti Zelene omladine Srbije se mogu podeliti na četiri oblasti: demokratija, socijalna pravda, nenasilje i životna sredina. Ova četiri stuba naše organizacije vidimo kao samo delove jedne veće celine, koji su međusobno isprepletani i povezani kako u svojim principima, tako u nemerljivom uticaju koji imaju na prirodu i naše društvo. Zalažemo se za istinski solidarno društvo, zasnovano na znanju, razumevanju i jednakosti. Za društvo koje će nenasilno rešavati konflikte, brinuti o zaštiti ljudskih prava (naročito pripadnika manjina), održavati prirodnu sredinu i transparentno donositi odluke.

Naši ciljevi su unapređivanje zaštite životne sredine, prirode i ljudskih prava,i edukacija građana sa posebnim fokusom na omladinu. To pokušavamo da postignemo putem neformalne edukacije i organizujući aktivnosti rehabilitacije ugroženih područja u cilju zaštite ljudskih prava, kao i javno se zalažući za promene postupka u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa, kao i postupanja sa otpadnim materijalima. Kroz akcije koje sprovodimo pokušavamo da podignemo svest o načinima na koje društvo gleda prema različitostima među građanima i građankama i da se borimo protiv diskriminacije u svakom obliku. Naš cilj je stvaranje modernog društva u čijoj srži su solidarnost, znanje i razumevanje. Želiomo društvo koje brine o zaštiti životne sredine, prirode i ljudskih prava, koje demokratski donosi odluke i brine za potrebe svih ljudi, bez obzira na njihove raznolikosti.

Od 2023. godine ZOS deluje kao omladinsko telo i autonomna organizacija u okviru Zeleno-levog fronta. ZOS je deo Mreže za kooperaciju i razvoj istočne Evrope (CDN), Federacije mladih evropskih zelenih (FYEG) i mnogih drugih krovnih omladinskih organizacija.

Objavljeno: 05.06.23.

Podeli vest!

Pročitaj i ovo: