Prilozi

Prilozi fizičkih lica za izbornu kampanju 2023. godine:

1.

Stevan Banjac

80.000 dinara

2.

Janko Stefanović

80.000 dinara

3.

Miloš Janković

60.000 dinara