Odbornici - Beograd

Beograd

Natalija Stojmenović
Natalija Stojmenović je rođena 1995. godine u Vranju. Završila je osnovne studije politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Trenutno pohađa master studije na istom fakultetu na smeru: Politička analitika i društvene promene. Pokretu Ne davimo Beograd se priključila 2017. godine u borbi za zaštitu javnog interesa i solidaran i pravedan grad za sve, a trenutno koordiniše kampanju i aktivnosti na terenu i članica je Autonomnog ženskog fronta.

Na izborima za Skupštinu grada Beograda, održanim 2022. godine izabrana je za gradsku odbornicu, takođe u tom sazivu je bila i predsednica Saveta za budžet i finansije grada Beograda. U Skupštini se prevashodno bavila oblastima koje se tiču zdravlja, ekonomije i politikama za mlade.

Branislav Dimitrijević
Dr Branislav Dimitrijević je profesor istorije i teorije umetnosti, autor i priređivač knjiga i publikacija, kustos izložbi savremene umetnosti. Od 2007. do 2009. godine, bio je pomoćnik ministra kulture republike Srbije za međunarodne odnose i evropske intergracije, i ima iskustvo u kulturnoj politici i kulturnoj diplomatiji.

Zalaže se za društvenu transformaciju zasnovanu na društvenim pokretima i ekonomskoj solidarnosti. Podržava levo-zeleni politički kurs pokreta Ne davimo Beograd od osnivanja, koordinator je Grupe za kulturu, i bio je član Inicijativnog odbora Zeleno- levog Fronta. Zadatak kulturne politike ZLF vidi u procesu koncipiranja trećeg puta u odnosu na dva dominantna kulturna modela, državno-nacionalnog i komercijalno samo- održivog, jer oba otuđuju umetnike i radnike u kulturi od društvene stvarnosti, sprečavaju kulturni razvoj i polarizuju društvo.
Zalaže se za kulturu koja je otvorena, kritička, konstruktivna, inkluzivna i inovativna, za kulturu koja je javno dobro, dostupnu svima i na raznovrsne načine.

Natalija Simović
Natalija Simović je rođena u Užicu, gde je završila gimnaziju, a u Beogradu je završila anglistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i master studije iz Kulturnog menadžmenta i kulturne politike na Univerzitetu umetnosti. Bila je stipendistkinja Centra za Filantropiju na CUNY Univerzitet u Njujorku na programu za mlade lidere/ke i pohađala alternativne ženske studije na Fakultetu političkih nauka.

Preko 10 godina je aktivna u civilnom sektoru, posebno u oblasti podrške uspostavljanju usluga socijalne zaštite, ženskih prava i rodne ravnopravnosti. Natalija je u pokretu Ne davimo Beograd od samog osnivanja. Bila je članica Malog veća i odbornica u skupštini Grada Beograda, i bavila se prikupljanjem finansijskih sredstava, a trenutno je koordinatorka Autonomnog ženskog fronta. Posvećena je borbi za socijalnu pravdu, a oblasti posebnog interesovanja su joj ženska prava, socijalne politike i ljudska prava. Natalija je članica međunarodne municipalističke mreže za feminizaciju politike.

Dušan Pavlović
Dušan Pavlović rođen je 1980. godine u Beogradu, gde je i studirao na Pravnom fakultetu. U svojoj profesionalnoj ulozi stara se o operativnom poslovanju porodične firme za inžinjersko-geološko projektovanje.

Veruje u snagu lokalne zajednice i njenu sposobnost da utiče na politike koje se tiču života ljudi na lokalu, kao što su: čist vazduh i čista voda, funkcionalan i moderan javni prevoz kao i druge javne i komunalne usluge, obrazovanje koje je u skladu sa potrebama vremena u kome živimo i kvalitetno zdravstvo koje je podjednako dostupno svim građanima i građankama. Godinama je aktivan u borbi za podizanje svesti o značaju ekoloških tema.

U prošlom sazivu u Skupštini grada Beograda bio je odbornik ispred odborničke grupe “Za dobar grad – Moramo”, član Saveta sa saobraćaj, Saveta za zaštitu životne sredine, kao i Administrativno-mandatne komisije.

Anđela Ruvidić
Anđela Ruvidić je rođena 1994. godine u Aranđelovcu. Osnovne i master studije je završila na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo.

Odbranila je master rad 2018. godine na temu „Uticaj stepena prečišćavanja komunalnih otpadnih voda na kvalitet površinskih recipijenata”. Anđela je proteklih pet godina zaposlena kao projektantkinja hidrotehničkih instalacija. Aktivizmom u pokretu Ne davimo Beograd (današnji Zeleno- levi front) se bavi od 2018. godine. Vodila je opštinski odbor Zvezdara, a u svom političkom deovanju je fokusirana na teme: urbanizam, ženska prava i ekologija.

Anđela je bila odbornica u Skupštini grada Beograda i članica Saveta za urbanizam, od 2022. do 2023. godine.

Stari Grad

Ana Hercigonja Galić
Rođena 1982. godine u Beogradu. Završila je osnovne i master studije italijanskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavi se prevođenjem, kopirajtingom i digitalnim marketingom. Od 2021. godine je aktivna u lokalnim i zajedničkim kampanjama pokreta Ne davimo Beograd, a potom i u Zeleno-levom frontu. Kandidatkinja na listi za izbor gradskih odbornika i narodnih poslanika na izborima u aprilu 2022. Od 2023. godine je sekretarka za razvoj članstva opštinskog odbora Stari grad, a zatim i kopredsednica opštinskog odbora Stari grad.

Svojim političkim i aktivističkim radom teži da doprinese tranziciji ka pravednoj društvenoj preraspodeli, osavremenjivanju načela samouprave i osnaživanju društvenog dijaloga na temeljima principa jednakosti kao preduslova za postizanje istinske socijalne države.

Od 2020. godine aktivna u Ne davimo Beograd na poslovima analitike i digitalnog marketinga. Članica NDMBGD-a od 2022. godine, a ZLF-a od osnivanja partije u stalnom sastavu opštinskog odbora Stari grad.

Kao opštinska odbornica, zalagala bi se za veću transparentnost u radu i budžetu opštine, kao i za veće učešće građana u donošenju odluka koje se tiču njihovog okruženja. Iskustva u toj oblasti stekla je jednogodišnjim aktivnim učešćem u lokalnoj zajednici u Belmontu, Masačusets. Inicirala je osnivanje lokalnog udruženja roditelja dece osnovne škole sa Starog grada. Majka je troje dece.

Radomir Lazović
Radomir Lazović je rođen 1980. godine u Beogradu, po profesiji je radnik u kulturi. Aktivan je u civilnom sektoru više od 12 godina u oblasti kulturnih politika; pravičnog upravljanja resursima; participacije građana u donošenju odluka o razvoju grada; građanskih, političkih i socijalnih prava; demokratskih inovacija i medija. Jedan je osnivača Instituta za urbane politike, organizacije civilnog društva koja se bavi analizom urbanih zajedničkih dobara, participativnim urbanističkim i prostornim planiranjem, pravom na stanovanje i modelima demokratskog upravljanja zajedničkim prostorima. Takođe, jedan je od osnivača i dugogodišnji direktor Ulične galerije, jedinstvenog umetničkog prostora u Beogradu.

Od 2015. do 2017. bio je predsednik upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Kopredsednik je Zeleno-levof fronta, kao i predsednik Zeleno-levog poslaničkog kluba Ne davimo Beograd u Narodnoj skupštini Srbije. Zalaže se za pravedno, solidarno i demokratsko društvo.

Od 2020. godine aktivna u Ne davimo Beograd na poslovima analitike i digitalnog marketinga. Članica NDMBGD-a od 2022. godine, a ZLF-a od osnivanja partije u stalnom sastavu opštinskog odbora Stari grad.

Kao opštinska odbornica, zalagala bi se za veću transparentnost u radu i budžetu opštine, kao i za veće učešće građana u donošenju odluka koje se tiču njihovog okruženja. Iskustva u toj oblasti stekla je jednogodišnjim aktivnim učešćem u lokalnoj zajednici u Belmontu, Masačusets. Inicirala je osnivanje lokalnog udruženja roditelja dece osnovne škole sa Starog grada. Majka je troje dece.

Đorđe Pavićević
Đorđe Pavićević je rođen 1966. godine u Požegi. Redovni je profesor na Fakultetu političkih nauka. Diplomirao je filozofiju i magistrirao na smeru za etiku na Filozofskom fakultetu. Doktorirao na Fakultetu političkih nauka. Objavio je više desetina naučnih radova i više knjiga, uključujući Disciplinovanje demokratije (sa Markom Simendićem) i Pravda i politika. Usavršavao se na više univerziteta u Engleskoj, SAD i Mađarskoj. Bio je član i pokretač mnogih inicijativa, škola i akcija između ostalog debatnog programa u školama i na univerzitetima u Srbiji, Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti i Inicijative za zaštitu spomen područja Boško Buha na Jabuci.

Bio je aktivan učesnik mnogih protesta i akcija protiv više različitih režima u Srbiji počevši od 1990. godine, ali je svoj prvi direktan politički angažman imao u inicijativi i pokretu Ne davimo Beograd, koja je prerasla u partiju Zeleno-levi front. Koordinator je političkog saveta partije. Nije izgubio nadu da je demokratija u Srbiji moguća.

Sabina Kerić
Rođena u Pančevu 1975.godine. Posle studija na Građevinskom fakultetu u Beogradu, 10 godina radila u IT sektoru.

Poslednjih 10 godina je projekt menadžerka u neprofitnom sektoru, gde radi na razvoju i realizaciji projekata koji se bave zelenom infrastrukturom, prirodom inspirisanim rešenjima koja poboljšavaju javne i otvorene prostore, pretvarajući ih u mesta koja neguju prirodu, kulturu i igru. Angažovana je na projektima popularizacije zelene ekonomije i socijalnog preduzetništva kao načina za rešavanje ekoloških, socijalnih i ekonomskih problema. Učestvovala u osnivanju i razvoju Opštinskog odbora Ne davimo Beograd/Zeleno-levi front Stari grad.

Od 2020. godine aktivna u Ne davimo Beograd na poslovima analitike i digitalnog marketinga. Članica NDMBGD-a od 2022. godine, a ZLF-a od osnivanja partije u stalnom sastavu opštinskog odbora Stari grad.

Kao opštinska odbornica, zalagala bi se za veću transparentnost u radu i budžetu opštine, kao i za veće učešće građana u donošenju odluka koje se tiču njihovog okruženja. Iskustva u toj oblasti stekla je jednogodišnjim aktivnim učešćem u lokalnoj zajednici u Belmontu, Masačusets. Inicirala je osnivanje lokalnog udruženja roditelja dece osnovne škole sa Starog grada. Majka je troje dece.

Nina Kostić
Nina Kostić je rođena 1982. godine u Beogradu, diplomirani ekonomista i master inženjer organizacionih nauka. Odbranila je master tezu o crowdmapping-u udarnih rupa u Beogradu. Ima više od 13 godina iskustva u IT sektoru, a radi kao senior produkt menadžerka.

Od 2020. godine aktivna u Ne davimo Beograd na poslovima analitike i digitalnog marketinga. Članica NDMBGD-a od 2022. godine, a ZLF-a od osnivanja partije u stalnom sastavu opštinskog odbora Stari grad.

Kao opštinska odbornica, zalagala bi se za veću transparentnost u radu i budžetu opštine, kao i za veće učešće građana u donošenju odluka koje se tiču njihovog okruženja. Iskustva u toj oblasti stekla je jednogodišnjim aktivnim učešćem u lokalnoj zajednici u Belmontu, Masačusets. Inicirala je osnivanje lokalnog udruženja roditelja dece osnovne škole sa Starog grada. Majka je troje dece.

Ivan Kolarik
Ivan Kolarik je rođen 1977. godine u Beogradu. Osnovnu školu i Gimnaziju je završio u Pančevu. Master diplomu inženjera brodogranje stekao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – katedra za brodogradnju. Pored formalnog obrazovanja, učestvovao je u nekolicini alternativnih studijskih programa, seminara i radionica. Diplomirao je na Mirovnim studijama (dvogodišnje alternativne akademske studije) u klasi profesora Dr. Dragana Popadica. U dosadašnjoj profesionalnoj karijeri je učestvovao u projektovanju i gradnji preko 60 brodova. Radi u struci na poziciji šefa opremanja brodova.

Građanskim aktivizmom se bavi duže od 20 godina. Učestvovao je u kreiranju i realizaciji vise desetina projekata koji su bili usmereni na analizu i rešavanje problema vezanih za zaštitu ljudskih prava, zaštitu i očuvanje životne sredine, aktivnog učešća građana u procesu donošenja odluka i aktiviranje mladih u svojim lokalnim zajednicama. Bio je suvlasnik, generalni menadžer i odgovorni urednik Quick Look magazina.

Od 2019. godine je član pokreta Ne davimo Beograd i aktivni je član opštinskog odbora Stari grad. Oženjen je i ima dvoje dece. Zaljubljenik je u prirodu i strastveni je sportski ribolovac i skijaš.

Vasko Kelić
Vasko Kelić je rođen u Beogradu 1996. godine. Završio je osnovne studije filozofije na Filozofskom
fakultetu u Beogradu i master studije filozofije na Centralnoevropskom univerzitetu. Pohađa doktorske studije ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a od 2023. godine se usavršava i na
master programu kvantitativne analize na istom fakultetu.

Radio je kao savetnik poslaničke grupe Zeleno-levi front u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a od marta 2023. godine je zaposlen u Centru za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu.

Na lokalnim izborima za skupštinu gradske opštine Stari grad održanim 2. juna 2024. godine Vasko je izabran za odbornika u okviru izborne liste Biramo Stari grad. Kao odbornik će se prvenstveno zalagati za dve vrste politika: budžetsko povećanje iznosa materijalne podrške za najugroženije stanovnike GO Stari grad za najmanje tri puta (u odnosu na danas mizernih pola miliona dinara) u cilju iskorenjivanja apsolutnog siromaštva, kao i za formulisanje projekata za unapređenje energetske efikasnosti i zamenu individualnih ložišta na opštini, a koji bi, uz opštinske prihode, mogli biti finansirani i republičkim sredstvima, a možda čak i međunarodnim.

Ivana Bojović
Ivana Bojović je rođena u Beogradu, 1971. godine. Odrasla na Dorćolu i Voždovcu, stanuje i radi na Starom gradu. Završila XII beogradsku gimnaziju (smer novinar-saradnik), a zatim diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon pripravničke prakse i položenog pravosudnog ispita, radila 10 godina kao advokat u sopstvenoj advokatskoj kancelariji, a zatim u Narodnoj banci Srbije na poslovima posredne kontrole banaka i sprečavanja pranja novca. Od 2008. godine, zajedno sa sestrom vodi porodičnu firmu koja se bavi uvozom i prodajom grafičkih materijala i svakodnevno u praksi dokazuje da su žene najuspešnije preduzetnice.

Od kasnih osamdesetih godina politički je aktivna i društveno angažovana u organizacijama koje se bave zaštitom i promovisanjem ljudskih i manjinskih prava, kao i zalaganjem za uspostavljanje i razvijanje pravne države i vladavine prava. Aktivistkinja i članica Ne davimo Beograd od 2020. godine i članica Zeleno levog fronta od osnivanja, a od 2024. sekretarka za članstvo opštinskog odbora ZLF Stari grad.

Udata i majka dvoje dece. Neprofesionalni upravnik dve stambene zajednice. Zaljubljenik u istoriju i košarku, te neumorni čitalac i kolekcionar knjiga.

Stefan Jelić
Rođen u Beogradu 1989. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne i master
studije hemije završio je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je trenutno na
doktorskim studijama. Tokom doktorskih studija je kao stipendista poljske Nacionalne agencije
za akademsku razmenu 2019. godine boravio u Čenstohovi gde je obavljao istraživanja u okviru
svog doktorata.

Od 2018. godine zaposlen je kao istraživač na Odseku za nauku o materijalima i pri Centru za zelene tehnologije Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu. Od 2020. godine član je kolektiva Oktobar koji vodi istoimeni društveni centar koji promoviše ideje antifašizma, antikapitalizma, feminizma, LGBT+ prava i solidarnosti. U pokretu Ne davimo Beograd, kasnije Zeleno-levom frontu, je od 2019. godine, a tokom članstva učestvovao je u radu socioekonomske i grupe za obrazovanje.

Vračar

Dobrila Joksimović
Dobrila Lola Joksimović ima preko 20 godina relevantnog iskustva u upravljanju brojnim međunarodnim projektima, bila je angažovana kao stručnjak za kulturne odnose između EU i Balkana, nezavisni ekspert Tima Evropa Srbija (DEU) i rukovoditeljka tela za implementaciju EU programa.

Učestvovala je na brojnim konferencijama kao govornik i predavač o kulturnim politikama EU, držala treninge o menadžmentu projekata i radila na osmišljavanju, produkciji i razvoju komunikacionih strategija. Diplomirala arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i stekla MA zvanje u oblasti kulturne politike i menadžmenta. Zainteresovana je za ulogu i značaj umetnosti, kulture i ljudskih prava i veruje u njihov doprinos izgradnji jakih lokalnih zajednica. Inovacije i kreativnost koje dolaze iz oblasti kulture podstaći će uspostavljanje novih standarda u javnim politikama i merilo civilizovanosti jednog društva i sekularne države.

Kroz politiku se bori za stvaranje pravednijeg društva za buduće generacije, kako bi mogli da poručimo svojoj deci – uvek budi ono što jesi i bori se za svoja prava! Koordinatorka je ZLF grupe za dobrobit životinja pod geslom: Bolji grad za sve (baš sve!), ko-kordinatorka ZLF grupe za kulturu i odbornica u Skupštini grada (2022-2023).

Milan Škobić
Milan Škobić rođen je u Beogradu 1991. godine. Završio je osnovne studije Etnologije i Antropologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i master studije iz Sociologije i Socijalne Antropologije na Srednjeevropskom univerzitetu (CEU) u Budimpešti. Trenutno je na doktorskim studijama iz sociologije na univerzitetu Northeastern u Bostonu, SAD.

U svojoj doktorskoj disertaciji proučava položaj zaposlenih kod stranih investitora u Srbiji i procese kreiranja industrijske politike i strategija korporativnog upravljanja u Srbiji.

U Zeleno-levom frontu je aktivan od 2016. godine. U politici se zanima za pitanja društvene pravde, razvoja solidarne ekonomije, i međunarodne miroljubive koegzistencije.

Radoje Stefanović
Radoje Stefanović rodjen je 1940. godine u Beogradu. Završio je Pravni i Ekonomski fakultet. Bio je direktor u “Tehnogasu” i “Minelu”, predsednik Beogradske banke, sekretar za privredu Beograda, potpredsednik Vlade Srbije, predsednik Izvršnog saveta Beograda i predsednik Privredne komore Srbije.

Posle Osme sednice povukao se sa javnih funkcija, napustio Savez komunista i bio nezaposlen. Od 1989. godine je advokat. Od 2016. godine je simpatizer, a od 2021. godine član pokreta Ne davimo Beograd. Član je Zeleno-levog fronta i kopredsednik Seniorske organizacije. Oženjen je i otac petoro dece. Nije učestvovao ni u jednom zločinačkom poduhvatu ili zločinu nad Albancima, Bošnjacima i Hrvatima. Ako bude izabran za odbornika Skupštine grada Beograda, namerava da svojim vrednosnim opredeljenjima i iskustvom doprinese ekološkoj zaštiti, ublažavanju socijalnih nejednakosti, unapređenju uslova života Beograđana i njihovoj participaciji u upravljanju svojim gradom.

Bojana Matić
Bojana Matić je rođena 1963. godine u Beogradu. Diplomirala Ekonomski fakultet u Beogradu i specijalistkinja je za Odnose sa javnošću.

Radila je u nevladinom i vladinom sektoru (Skupština grada Beograda – Urbanistički zavod, International Organisation for Migration (IOM), International Rescue Comittee (IRC), United Nations Children’s Fund (UNICEF). Fokusirana je na ljudska prava, a profesionalno se bavila Odnosima s javnošću u međunarodnim organizacijama.

Od 2008. godine, Bojana se bavi privatnim poslom i promovisanjem zdravih stilova života. Koautorka je dva udžbenika za Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu. Pre uključivanja u Ne davimo Beograd, nije bila članica nijedne partije, ali je bila aktivistkinja i učesnica mnogobrojnih protesta. Nikada nije izgubila volju da se bori za solidarnije i pravednije društvo, niti veru da će Srbija postati demokratska država.
Kopredsednica je opštinskog odbora Vračar, zajedno sa saborcima i saborkinjama, uspešno radi na razvoju ovog odbora. Vodi društvene mreže, kreira sadržaj i predlaže kreativne koncepte događaja.

Kao odbornici, fokus bi joj bio na uključivanju građana i građanki, uz povećanje transparentnosti u radu i dobru komunikaciju sa javnošću. Zalaže se za sprečavanje nasilja nad urbanim sredinama u vidu investitorskog urbanizma i zagađivanja životne sredine. Zalaže se protiv svih vrsta diskriminacije bilo da je to rasizam, seksizam, homofobija ili bilo koja druga forma diskriminacije.

Nebojša Marković
Nebojša Marković je rođen 1988. godine u Beogradu. Završio je Beogradsku Bankarsku akademiju i master studije na istoj za zvanje Master ekonomije.

Radno iskustvo započeo tokom master studija u osiguranju gde je proveo 7 godina, nakon toga je prešao u IT sektor gde i danas radi.

Pre uključivanja u Ne davimo Beograd/Zeleno levi front, Nebojša nikada nije bila član nijedne partije. Kao odbornik opštine Vračar, fokus mu je poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života u Beogradu, uz povećanje transparentnosti u radu Opštine i dobra komunikacija sa građanima i građankama.

Stefan Tasić
Stefan Tasić je rođen 1993. godine u Vranju. Diplomirao je Politikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Nakon osnovnih studija je završio master studije u Nemačkoj na Univerzitetu u Manhajmu, sa fokusom na kvantitativne metode istraživanja, kompetitivni autoritarizam i procese demokratizacije. Bio je angažovan kao saradnik pri Fakultetu političkih nauka, kao i na Univerzitetu u Manhajmu. Dodatno se usavršavao u Hamburgu u oblasti istraživanja tržišta. Bavi se istraživačkim i konsultantskim radom.

Pokretu Ne davimo Beograd je pristupio iz uverenja da novi ljudi i nove politike mogu na najbolji način da doprinesu stvaranju zelenog, solidarnog i demokratskog Beograda i Srbije. Na parlamentarnim i beogradskim izborima 2022. bio je zadužen za koordinaciju kontrole izbora, nakon toga je u okviru Zeleno-levog fronta bio na poziciji koordinatora za razvoj i širenje partije u Srbiji, dok je trenutno angažovan kao savetnik u poslaničkom klubu ZLF-a u Narodnoj Skupštini.

Aleksandra Jeremić
Aleksandra Jeremić je rođena 1971. godine u Beogradu. Diplomirala na Odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Institutu za psihodramu stekla je sertifiikat za psihodramsku terapeutkinju. Kao psiholog je volontirala i radila u programima zaštite i unapređenja položaja osetljivih grupa; u okviru NVO i u sistemu socijalne zaštite. Učestvovala je u razvijanju programa za palijativno zbrinjavanje dece, kao psiholog i koordinator zdravstvenih i psihosocijalnih timova.

Aleksandra je dugogodišnja simpatizerka Ne davimo Beograd, a članica Zeleno-levog fronta je postala zato što deli vrednosti za koje se stranka zalaže i želi da aktivno doprinesem promeni. Odbornica je Skupštine opštine Vračar.

Interesuju je promene i unapređenja u oblasti školstva, socijalne zaštite, kulture, ozelenjavanje i borbe protiv zagađenja, prava životinja i odgovornog vlasništva. Veruje da je neposredna uključenost stanovnika u rešavanje problema važno, da svako u svom okruženju treba da doprinese da bi naš grad bio zeleniji, kulturniji, solidarniji i bolji za sve koji u njemu žive i koji ga vole.

Siniša Babić
Siniša Babić je rođen 1978. u Zagrebu. Diplomirao na fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku unutrašnja arhitektura. Više od dve decenije radnog iskustva iz oblasti arhitekture, enterijera, urbanog dizajna i 3D vizuelizacije. Sa posebnim zalaganjem za održivost i ekološku efikasnost. Kao arhitekti i 3D umetniku grad je inspiracija i polazište za nove ideje i rešenja.

Član je pokreta Ne davimo Beograd od 2022. Godine. Aktivno radi na promovisanju vrednosti pravednog uređenja, učešću građana u planiranju gradskog prostora i sadržaja, i edukaciji kroz održavanje javnih tribina i pisanjem autorskih tekstova.

Posvećen je spasavanju i udomljavanju napuštenih kućnih ljubimaca.

Živi u Beogradu, na Vračaru, sa suprugom i ćerkom. Govori engleski i nemački jezik.

Andrijana Jeremić
Andrijana Jeremić je rođena je u Beogradu 1972. godine gde je završila osnovnu, srednju školu i Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je kao doktor veterinarske medicine u privatnoj veterinarskoj ordinaciji.

Simpatizer je Pokreta Ne davimo Beograd od njegovog osnivanja, a aktivna je članica Zeleno-levog fronta od 2023. godine. Nikada ranije nije bila članica nijednog pokreta niti političke partije. Za kandidaturu odbornice je motivisala činjenica da ZLF promoviše sve sisteme vrednosti u koje i sama duboko veruje i za koje se oduvek zalagala.

Živeći na opštini Vračar, većinu svog života svesna je svih izazova sa kojima se stanovnici ove opštine svakodnevno susreću. Veruje da bi sa najboljom namerom zastupala interese građana i doprinela da opština Vračar bude lepše mesto za život.
Nada se da će kao odbornica imati šansu i priliku da se bori za ideju jačanja kulturnih, obrazovnih I socijalnih institucija na opštini. Promoviše važnost podizanja ekološke svesti, a kao veterinarka posebno simbiozu dobrobiti životinja i javnog zdravlja.

Iva Puzović
Iva Puzović je rođena 26.04.1999 u Beogradu, gde je završila Devetu beogradsku gimnaziju. Trenutno studira na Mašinskom fakultetu. Bavi se aktivizmom od 18 godine, a aktivan član Zeleno levog fronta na Vračaru je od osnivanja.

Zanima se za ekološku politiku i socijalnu pravdu. Kao odbornica zalagaće se za zeleni Vračar i smanjenje socijalnih razlika. Nada se da će njen rad nadahnuti i motivisati mlade da se priključe borbi za lepši Vračar i bolji životni standard za sve građane i građanke.

Palilula

Jovana Nedelkoski Petrović
Rođena 1986. godine u Beogradu, završila Gimnaziju „Sveti Sava”, studirala Geoekonomiju. Udata majka dve ćerke. Bavi se dizajnom nameštaja i opremanjem enterijera već 10 godina. Od najranije mladosti bavi se aktivizmom.

U pokretu Ne davimo Beograd je koordinatorka grupe Leva obala Dunava i kopredsedavajuća Velikog veća.

16
16Miloš Kolarević
Miloš Kolarević je rođen 1979. godine u Beogradu. Po zanimanju fotograf i ovom umetnošću se bavi preko 20 godina. U fokus svog političkog angažovanja stavlja socijalna pitanja, građanska prava i zaštitu životne sredine. Učestvovao je na Prvoj političkoj školi koju je organizovao „Centar za zelene politike“ u aprilu 2023.

Kao odbornik Skupštine opštine Palilula zalagaće se za jačanje uloge i ovlašćenja lokalnih samouprava i veće učešće građana Palilule u donošenju odluka. Oženjen je i otac dvoje dece.

17
17Hana Popović
Hana Popović je rođena 1995. godine u Beogradu. Završila je Fakultet političkih nauka, kao i dva mastera na temu međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava na Univerzitetu u Beogradu i Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Radila je tri godine kao istraživačica za ratne zločine, a zatim kao savetnica za narodne poslanike Zeleno-levog fronta u 13. sazivu u Narodnoj skupštini, fokusirajući se na obrazovanje i zdravstvo.

Tokom studija i profesionalne karijere, fokusirala se na socio-ekonomska prava, tranzicionu pravdu, prava i bezbednost žena, i krivično pravo. Aktivistkinja za ljudska prava više od 10 godina.

Izabrana je za odbornicu u Skupštini gradske opštine Palilula 2024. godine.

19
19Miloš Hinić
Miloš Hinić je rođen 1980. godine u Beogradu. Odrastao na Karaburmi. Obrazovanje stekao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za lndustrijsko inženjerstvo. Već 15 godina se bavi projektima revitalizacije, modernizacije i energetske efikasnosti industrijskih objekata i postrojenja u Srbiji, Evropskoj uniji i Africi.

Aktivističko iskustvo iz lokalnih ekoloških pokreta sa leve obale Dunava, na Paliluli, nastavlja kroz inicijative i koordinaciju tematske Grupe za ekologiju Ne davimo Beograd u periodu od 2022-23. godine.

Posvećenost Zeleno-levog fronta zaštiti životne sredine, borbi za dostojanstvene uslove rada i života radnika, kao i inicijative za decentralizaciju vidi kao glavne motive za angažman u radu partije. Posebno zainteresovan za pitanja zelenih radnih mesta i energetsku tranziciju.

Kao odbornik fokusiraće se na zastupanje interesa građana i građanki sa periferije Palilule, posebno sa leve obale Dunava, kraja koji je tradicionalno nedovoljno zastupljen i čije supotrebe u lokalnim politikama često skrajnute.

Marina Gilezan
Rođena 1969. godine u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na smeru Srpska književnost i jezik. Odrasla na Paliluli gde i danas sa živi sa porodicom.

Radila je kao nastavnica srpskog jezika i književnosti, ali i kao lektorka za Dom kulture “Studentski grad”. U mladosti, bavila se i fotografijom. U slobodno vreme slika i bavi se izradom unikatnih, ručno izrađenih predmeta koje pokušava da afirmiše kao veliki potencijal u razvijanju ženskog preduzetništva.

Kao aktivistkinja Zeleno-levog fronta inicirala je tribinu povodom obeležavanja 150 godina od rođenja velike srpske slikarke Nadežde Petrović na kojoj se, takođe, ukazalo na problem nebrige o legat-muzeju ove slavne porodice. S obzirom na to da su obrazovanje, nauka i kultura stubovi svakog društva, smatra da je krajnje vreme da promene započnu baš od temelja.

Nebojša Balatov
Nebojša Balatov je rođen 1976. godine u Beogradu. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer za elektroniku. Više od dvadeset godina radi u struci, na projektima vezanim za automatsko upravljanje i kontrolu saobraćaja. Živi na Paliluli sa porodicom.

Član je saobraćajne grupe Zeleno-levog fronta i veliki pobornik regulisanja i redukovanja upotrebe fosilnih goriva, kako u saobraćaju tako i po pitanju individualnih ložišta. Aktivan planinar i borac za očuvanje životne sredine.

Kao odbornik u novom sazivu skupštine opštine Palilula prvenstveno će se angažovati na sprečavanju štetnog investitorskog urbanizma, njegovih ekoloških i finansijskih posledica, kao i na unapređenju komunalne infrastrukture.

Savski venac

Nenad Militarević
Rođen 1978. godine. Diplomirao Socijalni rad na FPN, kasnije specijalizacija iz novinarstva.
Voditelj i urednik na Radio Beograd 1 od 2000. do 2017. Dobitnik nagrade za istraživačko novinarstvo NUNS.

U NDMBGD od 2020. godine, a u timu za izbore od 2021. Obučio preko 700 kontrolora na Zoom obukama i obukama uživo.
Kopredsednik TO Savski venac od 2023.

Sanja Solarević
Sanja Solarević je rođena 1986. godine u Beogradu. Završila je osnovne i master studije Engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila je 5 godina u Petoj beogradskoj gimnaziji kao profesorka engleskog jezika gde je stekla bogato iskustvo u oblasti obrazovanja, a sada radi u privatnom sektoru.

Bila je prvi tehnički sekretar odborničke grupe „Moramo“ u Skupštini grada Beograda u sazivu 2022 – 2023. godine. Na ovoj poziciji je stekla iskustvo u radu i uvid u funkcionisanje Gradske uprave Grada Beograda.

Svoj aktivistički angažman je počela učešćem u odbrani naselja Stjepana Filipovića na Savskom vencu od štetne izgradnje solitera na klizištu. Jedna je od osnivačica i zastupnica udruženja građana „Naša mesna zajednica.“ Bavi se analizom mesnih zajednica, borbom protiv korupcije i investitorskog urbanizma i očuvanjem kulturnog nasleđa i zelenih površina.

Kao odbornica u Skupštini opštine Savski venac će se posvetiti revitalizaciji mesnih zajednica, aktivnom uključivanju građana u njihov rad i donošenju odluka, približavanju urbanističkih planova građanima i analizi i rešavanju problema lokalne zajednice.

Mirjana Ivanović
Mirjana Ivanović je rođena 1965. godine u Beogradu. Prvu polovinu života provela na Banovom brdu, drugu polovinu na Savskom vencu, gde je postala i odbornica 2024 godine.

Završila je Poljoprivredni fakultet, zvanje inženjer prehrambene tehnologije. Udata je i majka dvoje dece. Zalaže se za pitanja prava i pravde, a poslednjih tridesetak godina je aktivna građanska aktivistkinja.

U Ne davimo Beograd se učlanila 2020 godine i članica je Autonomnog ženskog fronta.

Milica Baltić
Rođena sam u Beogradu 1991. godine, gde sam završila srednju medicinsku školu na Zvezdari, a trenutno sam apsolventu roku na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi. Imam 12 godina radnog iskustva u domaćim i inostranim zdravstvenim centrima. Znanje iz oblasti intezivne neonatologije stekla sam radom u najvećoj vojnoj bolnici na bliskom istoku, odakle sam ponela nekolicinu svetski priznatih sertifikata iz pomenute oblasti.

Građanskim aktivizmom se bavim proteklu deceniju, a od 2023. godine sam član ZLF i od nedavno sekretarka za članstvo teritorijalnog odbora ZLF Savski venac.

Borivoj Ivanović
Borivoj Ivanović rođen je 1975. godine u Beogradu. sa profesionalnim iskustvom dužim od 25 godina u dizajnu, marketingu i informacionim tehnologijama, dopunjenim ličnim interesovanjem za teme privatnosti i uticaja tehnologije na komunikaciju i društvo.

Trenutno radi na poziciji direktora marketinga kompanije TargetVideo iz Minhena.

Aktivan u zajednici kao stalni član odbora ZLF Savski venac od osnivanja, koordinator lokacija za prikupljanje potpisa za izbore 2023. godine, član biračkog odbora i kontrolor izbora 2023. i 2024. godine. Administrator je društvenih mreža ZLF Savski venac.

Borivoje svojim ličnim primerom podržava biciklizam kao održiv vid svakodnevnog prevoza.
Veruje da je potrebno vratiti se vrednostima zajedništva i solidarnosti, kao i očuvanju životne sredine, što je preduslov za opstanak društva suočenog sa neizbežnim klimatskim promenama.

Novi Beograd

Ivana Dakić
Ivana Dakić rođena je 1979. godine u Beogradu. Završila je grafički dizajn na Fakultetu primenjenih umetnosti i više od 20 godina radi u širem polju svoje struke.

Duži period radila je i kao profesorka dizajna, crtanja i slikanja u čuvenom beogradskom slikarskom ateljeu. Ima svoj dizajn studio, bavi se slikarstvom i borilačkim veštinama, a od nedavno je i predavač veštine Tai Chi Chuan. Trenira za Džedaja. Zeleno-levom frontu (tada još uvek Ne davimo Beograd) pristupa 2019. godine, kada odlučuje da je dovoljno posmatrala i da je vreme da se menja svet. Aktivna je u Opštinskom odboru Novi Beograd i članica Autonomnog ženskog fronta.

Svoje delovanje fokusira na decentralizaciji odlučivanja i socijalnoj pravdi, bori se da se uvek čuje glas građana, da svako bude pitan da odlučuje o svom životu i svom kraju. Zalaže se za očuvanje životne sredine i za održive politike.

Vladimir Tijanić
Vladimir Tijanić je rođen 1986. godine u Kragujevcu. Živi u Beogradu od 2005, gde je završio master studije na Građevinskom fakultetu. U profesionalnoj karijeri je građevinski inženjer u oblasti mostogradnje.

Aktivizmom počinje da se bavi u pokretu Ne davimo Beograd. Sa pokretom je učestvovao u mnogim akcijama, posebno iz oblasti ekologije, urbanog razvoja i jačanja lokalnih zajednica. Prvi koopredsednik opštinskog odbora Novi Beograd i osnivač Zeleno-levog fronta, a pre toga koordinator opštinskog odbora Novi Beograd i kandidat za odbornika u na gradskoj listi u aprilu 2022. i decembru 2023.
Smatra da je progresivna politika koju vodi Zeleno-levi front upravo ono što može doneti pozitivne promene u društvu. Veruje da je moguća jednakost svih građana i građanki i ozbiljniji pristup rešavanju socijalnih pitanja, podržava ekološki aktivizam i smatra da teme kao što su čist vazduh, voda i zemlja ne smeju biti zapostavljene zbog finansijskih interesa.

Kao opštinski odbornih radiće na transparentnom radu opštinske uprave, na tome da građani uvek znaju kako se troše opštinska sredstva i da nova opštinska vlast jasno obaveštava građane koji se planovi donose za njihovu opštinu.

Zdravko Janković
Rođen je u Zemunskoj bolnici 1975. godine odakle je donet u blok 45 gde je odrastao, odškolovao se i gde i dan danas živi i radi i bori se.

Po obrazovanju je diplomirani matematičar za verovatnoću i statistiku,dok po zanimanju konsultant za digitalni marketing i data science. Po opredeljenju demokratski socijalista i digitalni partizan.

Politički je aktivan od studentskog protesta 1996/97, bio je i odbornik DOSa u SO Novi Beograd od 2000. do 2004. godine. Član ZLF od osnivanja i od izbornog kongresa obavlja funckiju Koordinatora Nadzornog odbora. Prethodno je bio član i koordinator ‘‘Ne davimo Beograd’’ za Novi Beograd i Zemun, kao i kandidat na gradskim izborima 2018.godine. Na poslednjim izborima je kao kandidat na listi “Biramo Novi Beograd” izabran u Skupštinu gradske opštine Novi Beograd.

Pored političkog rada, aktivan je u lokalnom neformalnom udruženju “Za Naš Kej”.Takođe, volonterski obavlja dužnost upravnika stambene zajednice u kojoj živi. Oženjen je Anom sa kojom ima Filipa, Enu i Leu, a svi zajedno imaju mađarsku vižlu Mileta.

Zvezdara

Marina Mijatović
Marina Mijatović je rođena 1976. godine u Valjevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Valjevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Beogradu. Radila je u nekoliko nevladinih organizacija (Beogradskom centru za ljudska prava, Odboru za ljudska prava u Valjevu i Centru za prava manjina).

Najviše interesovanja imala je u polju medicinskog prava zbog čega je jedna od osnivačica udruženja Pravni skener. Tokom rada u Pravnom skeneru bila je koordinatorka brojnih projekata. Osam godina je bila članica Saveta za zdravlje u Beogradu i predstavljala je udruženja koja štite prava pacijenata, kao i građane i građanke. Advokaturom je počela da se bavi kako bi aktivno uticala na unapređenju zaštite ljudskih prava.

Najviše uspeha ostvarila je u postupcima za zaštitu od buke i zaštiti prava pacijenata. U toku prethodnih deset godina bila je angažovana kao pravna ekspertkinja za oblast zdravstvene zaštite. Kontinuirano sarađuje sa udruženjima koja se bave zaštitom prava pacijenata.

Dragana Nikolić
Rođena u Petrovcu na Mlavi, gde je završila gimnaziju Mladost. U gimnazijskim danima se aktivno zalagala za sadržajniju brigu o mladima, te se kandidovala na lokalnim izborima kako bi u skupštini opštine izdejstvovala razvoj sportskih i muzičkih dešavanja.

Dolazi u Beograd na studije prava. Razočarana u atmosferu radikalizma na fakultetu, odlučuje da se oproba u televizijskom novinarstvu i tako skrene pažnju na nemar države prema ratnim veteranima i na druge socijalno devijantne pojave u društvu. Paralelno sa tim, u rodnom gradu, osniva udruženje građana Fabrika iz koga su se iznedrile mnoge akcije i festivali, od kojih je najznačajniji muzički festival Rokerijada. Poznat je po tome što se kvalifikuju najmlađi bendovi, po konceptu – vaše je samo da svirate. Udruženje finansira sve, obezbeđuje vredne nagrade i spaja mlade sa muzikom. Učesnici su i najmlađi – prisustvuju predavanjima i praktičnom delu, gde na kraju znaju da se služe određenim instrumentom.

Trenutno je student psihologije, radi kao personalni asistent. Studije psihologije su logičan sled u nastojanju da razume društvo i učestvuje u njegovom oporavku.

34
34Aleksa Petković
Aleksa Petković je rođen 1995. godine u Užicu. Nakon završetka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, posvetio se radu u nevladinom sektoru, fokusirajući se na zaštitu životne sredine i radnih prava. Kao aktivista, Aleksa je bio uključen u odbranu od iseljenja, borbu protiv investitorskog urbanizma, kao i brojne kampanje zaštite životne sredine. U 2020. godini, Aleksa je pokrenuo inicijativu za osnivanje prvog sindikata u ICT sektoru u Srbiji. Kao kandidat za gradskog odbornika, njegov glavni cilj je unapređenje kvaliteta života u Beogradu, sa posebnim fokusom na infrastrukturu, životnu sredinu i zaštitu prava radnika.
Janko Stefanović
Rođen 1995. u Kragujevcu, a od 2014. živi u Beogradu. Završio osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu, a master studije sociologije na Fulbrajt stipendiji u SAD. Za vreme studija učestvovao u studentskom pokretu i borbi za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje. Radio je kao savetnik u firmi za istraživanje tržišta i kao predavač u izbegličkom kampu.

Bio je aktivan član organizacije ‘‘ZA Krov nad glavom’’, učestvovao u sprečavanju iseljenja i organizovao pružanje psihološke pomoći porodicama pogođenim izvršiteljskom samovoljom. Prvi put učestvovao u radu NDMBGD u kampanji za gradske izbore 2018. godine.

Voždovac

Marina Vidojević
Marina Vidojević je rođena 1984. godine u Kruševcu. Diplomu profesorke srpske književnosti i jezika stiče 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a zatim dr književnih nauka 2013. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2010. godine predaje srpski jezik u OŠ „Branko Ćopić“ u Beogradu. Majka je dvoje dece. Aktivno učestvuje u radu grupe za obrazovanje pokreta Ne davimo Beograd od 2021. i kopredsednica je Opštinskog odbora Voždovac Zeleno-levog fronta od 2023. godine. Pored lokalnih pitanja, u vidu infrastrukture, mreže vrtića i ekoloških problema, posebno se interesuje za obrazovne politike i spoj formalnog i neformalnog obrazovanja.

Zalaže se za pravednije i dostupnije obrazovanje, koje mora u svakom svom segmentu biti potpno besplatno, prilagođeno i inkluzivno za sve društvene grupe. Cilj takvog obrazovanja mora biti isključivo podizanje nivoa znanja, ali ne usložnjavanjem kurikuluma, već jednim kreativnijim i relaksiranijim pedagoškim pristupom i metodama koje će omogućiti povezivanje tih znanja i savremenog društva u kojem deca uče i odrastaju.

Dragan Đorđević
Dragan Đorđević je rođen 1966. godine u Zemunu. Na Voždovcu živi od 2014. godine. Po zanimanju Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. Dugogodišnji aktivista i borac protiv autorativnih režima i nacionalizma kao i pobornik i borac za zaštitu životne sredine. Pridružio se inicijativi Ne davimo Beograd od 2021. godine.

U Zeleno levom frontu od osnivanja, aktivan u Opštinskom odboru Voždovac gde je i kopresednik. Pre Zeleno-levog fronta nije bio član ni jedne stranke. Kao odbornik zalagaće se povećanje nadležnosti i veće ovlašćenja mesnih zajednica kao i uključenje građana o odlučivanju na lokalnom nivou kroz decentralizaciju. Boriće se za zaštitu životne sredine i proširenje zelenih površina na Voždovcu i u gradu.

Zemun

Miloš Janković
Miloš Janković je rođen 1993. godine u Užicu. Osnovne i master studije elektrotehnike i računarstva završio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu završio je master studije politikologije. Trenutno je na doktorskim studijama na istom fakultetu.

Bio je deo novinarskog tima magazina Liceulice, saradnik obrazovnog programa
Grupe 484 i član redakcije portala Mašini. Dve godine bio je redovni kolumnista portala Peščanik. Trenutno je zaposlen kao istraživač saradnik na lnstitutu za filozofiju i društvenu teoriju. Sekretar je Laborat

Larisa Ilijin
Rođena 1971. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zemunu.
Diplomirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i magistrirala i doktorirala. Od 1996.god zaposlena je na Institutu za biološka istraživanja “Siniša Stanković” u Beogradu. U svom istraživačkom radu bavila se uticajima zagađivača životne sredine na insekte, a poslednjih godina se intenzivno bavi bioekonomijom, odnosno cirkularnom ekonomijom, posebno uključivanjem insekata u biorazgradnju organskog i plastičnog otpada.

Uključena je u realizaciju nekoliko domaćih i međunarodnih projekata koji se bave ovom problematikom. Ima iskustva i u radu sa mladima kroz učešće u manifestacijama poput Noći Istraživača, Festivala Nauke, ali u brojnim naučnim radionicama i tribinama na temu zaštite životne sredine.

Članica je Zeleno-levog fronta od 2022. godine i deo stalnog sastava Opštinske organizacije Zemun. Zlaže se za slobodno, zeleno i pravedno društvo, a posebno želeli da da svojim znanjem i iskustvom doprinese razvoju i sprovođenju politika iz oblasti upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, kao i kontrolom kvaliteta vazduha, vode i zemljišta.

Čukarica

Ljubinka Pejčić
Ljubinka Pejčić rođena je 1967. godine u Prijepolju, gde je završila srednju ekonomsku školu. Upisom na Fakultet Političkih nauka se seli u Beograd, gde i sada živi sa porodicom. Zaposlena je u privatnoj preduzetničkoj firmi.

Dugogodišnja je aktivistkinja u oblasti zaštite životne sredine, očuvanja prirode i dostupnosti javnih zelenih površina građanima i građankama, a ne privatnim investitorima. Jedan od glavnih pravaca delovanja joj je borba za decentralizaciju Beograda, pa i cele Srbije, kao i veće učešće građana i građanki u procesu odlučivanja. Zalaže se da se vrate nadležnosti mesnim zajednicama kao primarnom mestu gde se vodi lokalna politika i gde građani i građanke sami odlučuju o svom neposrednom okruženju.

Stevan Banjac
Stevan Banjac je aktivista s dugogodišnjim stažom i član pokreta Ne davimo Beograd od 2017. godine. Od 2019. godine, obavlja funkciju koordinatora teritorijalne grupe Čukarica, dok od 2020. obavlja funkciju koordinatora logistike, najpre u okviru inicijative Ne davimo Beograd, a sada u okviru Zeleno-levog fronta.

Rođen je 1983. godine u Beogradu, posvećen je poboljšanju situacije u perifernim naseljima našeg grada. Stevan je stekao obrazovanje završivši Petu Beogradsku gimnaziju, nakon čega je stekao diplomu menadžera bezbednosti na Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu. Osim toga, Steva se ističe svojom komunikativnošću, beskrajnom energijom i uvek prisutnim osmehom na licu.

U svojstvu koordinatora redarske službe inicijative Ne davimo Beograd, Stevan se starao oko organizacije i osiguranja bezbednosti ljudi na protestima pod nazivom Srbija protiv nasilja kojih je do sada bilo ukupno 27.

Sandra Govorčić
Rođena u Sremskoj Mitrovici, 1980. godine. U Beogradu zavrsila osnovnu školu i gimnaziju, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu rumunski jezik i književnost.

Volonterizmom i aktivizmom se bavi dvadeset godina, projektnim menadžmentom preko deset, sa stečenim Sertifikatom za javne nabavke i višegodišnjim iskustvom u državnom i privatnom sektoru.

Aktivna članica Ne davimo Beograd od 2022. godine. Od osnivanja aktivna u Zeleno-levom frontu na Čukarici, kao i u Autonomnom ženskom frontu.
Zalaže se za teme koje se tiču socijalnih prava, prava žena i osetljivih grupa stanovništva, a veoma je angažovana u oblasti neformalnog obrazovanja dece i mladih. Smatra da je neophodna sistemska promena društva i institucija što je i glavni razlog ličnog političkog učešća, kroz programe Zeleno levog fronta, zajedno sa ljudima koji ga čine.

Aleksandar Dukić
Aleksandar Dukić je rođen 1976. godine u Ivangradu (Crna Gora). Završio je Visoku školu likovnih i primenjenih umetnosti i Fakultet za dizajn na odseku za grafički dizajn u Beogradu. Radio je kao nastavnik likovne kulture u beogradskim osnovnim školama, a sada radi kao vaspitač u srednjoškolskom domu učenika u Beogradu.

Pokretu Ne davimo Beograd se pridružio 2020. godine i aktivan je član opštinskog odbora Čukarica. Aktivista je, posvećen borbi za društvenu jednakost, solidarnost, rodnu ravnopravnost i suštinsku promenu političkih i ekonomskih odnosa u korist potlačenih i obespravljenih.

Mladen Vitas
Mladen Vitas je rođen je 1959. godine u Podgorici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Član je pokreta Ne davimo Beograd od marta 2022. godine. Politikom je počeo da se bavi boreći se za javni interes, pravedno i solidarno društvo. Član je udruženja građana “Koviona” Ralja, koja se bavi rešavanjem komunalnih problema u gradskoj opštini Sopot.

Član je programske grupe ZLF za borbu protiv društvenih i ekonomskih nejednakosti. Od juna 2024. godine je odbornik ZLF u Skupštini gradske opštine Čukarica.

Od 2009. do 2023. godine rukovodio je u komunalnom sistemu grada Beograda kao izvršni direktor za finansije u JKP “Javno osvetljenje”, JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” i JP “Putevi Beograda”. Od oktobra 2024. godine je penzioner. Oženjen, otac dvojice sinova i od marta 2022. godine ponosni deda.

34
34Ivana Spasić
Ivana Spasić je rođena 1965. godine u Beogradu. Na Čukarici živi od 1999. godine. Redovna je profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a takođe gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. Glavne oblasti njenog profesionalnog interesovanja su sociološka teorija, sociologija kulture, postsocijalistička tranzicija i kolektivno sećanje. Kao autorka ili koautorka, objavila je desetak knjiga i više desetina naučnih članaka. Članica je Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) i predsednica Sociološkog naučnog društva Srbije.

U borbi protiv autoritarnih režima, nacionalizma i represije učestvuje, na različite načine, preko trideset godina. Početkom 1990ih nalazila se među osnivačima prvog udruženja za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije „Arkadija“, bila je članica Udruženja za jugoslovensku demokratsku inicijativu od 1989, a potom Građanskog saveza Srbije (do 2003. godine).

U Ne da(vi)mo Beograd je od 2019. godine, u kojem je bila članica Političkog saveta i Etičkog odbora. Od aprila 2024. godine obavlja funkciju kopredsednice opštinskog odbora ZLF Čukarica. Kao odbornica Skupštine gradske opštine Čukarica, radiće na sprečavanju štetnih projekata koji ugrožavaju javni interes, poboljšanju transparentnosti rada opštinskih organa i komunikacije sa građanima, kao i na podizanju svesti među građanima o značaju politike na lokalnom nivou.

Rakovica

Jelena Joksimović
Jelena Joksimović je docentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum, kao i na Pedagoškom fakultetu u Jagodni. Ona je psihološkinja, istraživačica i aktivistkinja u oblasti obrazovanja.

Doktorirala je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu gde je 8 godina radila kao saradnica u nastavi. Pet godina je radila u Centru za promociju nauke kao stručna saradnica i koordinatorka obrazovnih programa. Jelena je i koosnivačica i aktivna članica kolektiva Škograd, unutar kog istražuje obrazovne prakse kao javno dobro i veze između obrazovanja i javnih prostora. Dobitnica je nagrade Olivera Ranđić za najkreativniji doprinos (ne)formalnom obrazovanju, za iskorake, inovativnost i hrabrost u uvođenju novih metodologija i alata u obrazovanju u oblasti ljudskih prava i humanističkih nauka, uz podsticanje saradnje između obrazovnih institucija i nevladinog sektora na svim nivoima.

U pokretu Ne davimo Beograd, bila je koordinatorka tematske grupe za obrazovanje, kontrolorka u dva izborna ciklusa, a tokom 2019. godine bila je i članica Radne grupe za pripremu stalne strukture i izbornog kongresa. Kopredsednica je teritorijalne grupe Rakovica unutar koje deluje i u timu za očuvanje nasleđa Industrije motora Rakovica, timu za kontrolu izbora, ali i u svim drugim aktivnostima ovog snažno demokratski orijentisanog odbora u čije ljude veruje svim srcem.

Predrag Cvetković
Predrag Cvetković je rođen 1975. godine u Herceg Novom. U Beogradu živi od 1993. godine. U Inicijativi Ne Davimo Beograd je od samih početaka, aktivan u teritorijalnoj grupi Rakovica.

Devedesetih godina učestvovao je aktivno u studentskim protestima. Poslednjih desetak godina pažljivo prati izborne procese i nepravilnosti koje ih prate. Veliki je pobornik zelenih tehnologija i očuvanja životne sredine. Zaposlen je u jednoj od naših najvećih IT kompanija na poziciji senior sistem inženjera. Član je Etičkog odbora Zeleno-levog fronta.

Ljiljana Ljuba
Završen Elektrotehnički fakultet u Beogradu. U braku je i ima dvoje dece. Ima petnaest godina iskustva u programiranju i radu kao nastavnica u školi.

Vrlo je zainteresovana za očuvanje prirode, povećanje zelenih površina, smanjenje zagađenja u našem okruženju. Takođe, zainteresovana je za napredak obrazovanja tako da bude što više prilagođeno vremenu u kome živimo i da prati potrebe današnjeg društva.

Bila je članica Ne davimo Beograd i sada Zeleno levog fronta. Pre toga nije bila član nijedne druge političke organizacije.

Miloš Injac
Miloš je rođen 1988. godine u Beogradu i ceo svoj život je proveo živeći u različitim naseljima opštine Rakovica – od Miljakovca, preko Kanarevog Brda i Resnika, do Stare Rakovice.

Prve sportske korake je napravio trenirajući u džudo klubu “Rekord” i FK “IMR.” Dok je danas kapiten kluba američkog fudbala “Blue Dragons” i reprezentativac Srbije. Profesionalno, više od 10 godina je proveo u prodaji i marketingu, najviše u IT industriji. Trenutno radi kao projektni menadžer, gde sarađujem sa tehnološkim liderima iz Severne Amerike, Evrope i Australije.

Aktivan je član pokreta “Ne Davimo Beograd” od 2016. godine i jedan od osnivača kolektiva Združena akcija “Krov nad glavom,” ali kao aktivistu su ga najviše interesovale lokalne teme. Nakon 8 godina borbe van institucija, po prvi put je u ulozi odbornika u SO Rakovica.

Barajevo

Zoran Savić
Zoran Savić je rođen 1975. godine u Požegi. Srednju elektrotehničku školu je završio u Valjevu. Od svoje dvadesete godine bavi se preduzetništvom. Prvo političko angažovanje mu je u Zeleno levom frontu. U Beogradu i Barajevu živi 18 godina i kao odbornik će se boriti da Barajevo ostane ekološka opština, a da se pri tome razvija u svim oblastima koje su od značaja za unapređenje kvaliteta života njenih građana.
Slavica Obradović
Slavica Obradović je rođena 1981 godine u Beogradu, gde je i završila srednju Pravno-poslovnu skolu, a nakon toga i Beogradsku poslovnu školu, smer menadžment.

U aktivan politički angažman stupila je kao član ZLF-a početkom 2024 godine.
Kao opštinska odbornica zalagaće se da opština Barajevo ostane ekološka opština, za bolji i redovniji javni prevoz, za povećanje nadležnosti mesnih zajednica i za razvoj opštine u skladu sa potrebama građana.

Mladenovac

Nela Banković
Rođena u Beogradu 1970. godine. Po zanimanju medicinska sestra na poslovima preventivno zdravstvene zaštite u PU “Jelica Obradović” Mladenovac.

Organizatorka protesta 1 od 5 miliona i učesnica svih građanskih protesta. Inicijatorka neformalnog uduženja građana i peticije za borbu protiv zagađenja vazduha od 2019. godine. Kao kandidatkinji za odbornicu, glavni cilj će biti unapređenje kvaliteta i čistoće životne sredine i zdravstvenih usluga, kao i uređenje i proširenje zelenih površina u gradu.

Danijel Pantić
Danijel Pantić je rođen 1979. godine u Beogradu. Nakon završetka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i kraćeg perioda provedenog u sektoru prodaje u Coca – Cola HBC Srbija, prelazi na rad u Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ u Beogradu, gde je tokom naredne tri godine obavljao poslove stručnog saradnika u kabinetu direktora. Kasnije prelazi na rad u Gradsku upravu grada Beograda u Službu za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, na mesto zamenika direktora, koje je obavljao do 2013. godine. Od 2014-2019. godine Danijel je bio zaposlen u upravi GO Mladenovac, dok je od 2019. godine do sada zaposlen u upravi GO Stari grad. Danijel je 2008. godine izabran za odbornika u SO GO Mladenovac ispred liste koalicije ZES, kada je izabran i na mesto potpredsednika SO GO Mladenovac, na kojem je ostao do 2010. godine.

Kao kandidata za gradskog odbornika, njegov glavni cilj je unapređenje rada javne uprave i učešće građana u odlučivanju kroz decentralizaciju donošenja odluka i veća ovlašćenja Mesnih zajednica.