Pismo podrške Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Solidarišemo se sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu koji trpi nasilje i blokadu. Zabrinuti smo zbog toga što su zaposleni sprečeni da obavljaju svoj posao i što je studentima uskraćena mogućnost obrazovanja. Na Filozofski fakultet u Novom Sadu su u četvrtak 28. marta stavljeni lanci i katanci od strane malobrojne grupe nepoznatih osoba, a na poziv studenta prorektora Univerziteta u Novom Sadu. Tome je prethodio ultimatum fakultetu sa ciljem nametanja kadrovske politike na fakultetu i ugrožavanja autonomnog delovanja fakulteta. Podržavamo kolege i koleginice u borbi protiv nasilja i zalažemo se za očuvanje autonomije univerziteta i slobode izražavanja.

Neprihvatljivo je da malobrojne nasilničke grupe uspostavljaju standarde akademskih sloboda i funkcionisanja obrazovnih institucija. Osuđujemo progone i targetiranja profesora, kao i okupaciju i uzurpaciju fakultetskih prostora. Akademske institucije moraju delovati u skladu sa vlastitim standardima i procedurama, a ne proizvoljnim i nasilnim ultimatumima.

Zahtevamo da državne institucije omoguće nesmetanu nastavu i rad fakulteta, da identifikuju odgovorne i na taj način ispitaju legitimnost blokade koja pretenduje da se nazove studentskom.

Pozivamo kolege i koleginice iz akademske zajednice da se solidarišemo i zajednički čuvamo akademske slobode i dostojanstvo profesije. Ne smemo ćutati!

Nastavnici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu:

Doc. dr Nikola Beljinac
Prof. dr Miloš Bešić
Prof. dr Daniel Bochsler
Prof. dr Anita Burgund Isakov
Prof. dr Rade Veljanovski
Prof. Dr Nebojša Vladisavljević
Prof. Dr Bojan Vranić
Prof. dr Dušan Vučićević
Doc. dr Biljana Đorđević
Prof. dr Jelena Đorđević
Prof. dr Dragan Đukanović
Prof. dr Filip Ejdus
Prof. dr Nevenka Žegarac
Asist. MA Marko Žilović
Doc. dr Ivana Jakšić
Doc. dr Nikola Jović
Prof. dr Vesna Knežević Predić
Prof dr Bojan Kovačević
Doc. dr Marko Kovačević
Prof. dr Aleksandra Krstić
Doc. dr Milan Krstić
Prof. dr Jelena Lončar
Prof. dr Katarina Lončarević
Asist. MA Violeta Marković
Prof. dr Slobodan Marković
Prof. dr Snježana Milivojević
Doc. dr Ana Milojević
Prof. dr Aleksandar Milošević
Prof. dr Danka Ninković Slavnić
Doc. dr Marina Pantelić
Prof. dr Đorđe Pavićević
Asist. MA Danijela Pavlović
Prof. dr Dejan Pavlović
Prof. dr Natalija Perišić
Asist. MA Luka Petrović
Doc. dr Ivana Radić Milosavljević
Asist. MA Tijana Rečević
Doc. dr Janja Simentić Popović
Prof. dr Marina Simić
Prof. dr Dušan Spasojević
Doc. dr Ivan Stanojević
Prof. dr Dragana Stöckel
Prof. dr Zoran Stojiljković
Doc. dr Stefan Surlić
Doc. dr Jelena Surčulija Milojević
Prof. dr Miloš Hrnjaz
Prof. dr Nemanja Džuverović

Objavljeno: 01.04.24.

Podeli vest!

Pročitaj i ovo: