Poslednja zelena oaza Beograda

Na opštini Palilula, na potezu Višnjice kod Dunavske terase, u pravcu Lešća, Slanaca i Velikog sela, nalazi se Milićevo brdo na kome je poslednjih godina u toku rapidna divlja gradnja privatnih vila, neosnovana konverzija zemljišta i prodaja poljoprivrednog zemljišta po ceni gradsko građevinskog. Cene se kreću od 4000e, pa sve do 6000e po aru.

Ovim aktom, pored kršenja važećeg generalnog urbanističkog plana za grad Beograd, uništava se prirodno dobro grada, poslednja zelena oaza Beograda koja se mora sačuvati.

Milićevo brdo, sa okolnim brdima (Višnjica, Nikino brdo, Tapino, Osovlje i predeo pod nazivom Glinara), prirodno je stanište čak 47 vrsta ptica, ali posebno strogo zaštićenim vrstama, pčelarica, bregunica i crna čiopa. Predeo je bogat i drugim životinjskim vrstama kao što su lisice, zečevi, šakali, stepski smuk i druge. Gradnjom je ugrožen i istorijski značaj ovog mesta jer je sredinom 50-ih godina prošlog veka ustanovljena arheološka celina na kojoj su nađeni ostaci Keltskog i Rimskog utvrđenja, kao i Rimska grobnica. Širenjem divljeg naselja, i uništavanjem šume i zelene oblasti uopšte, građani će izgubiti i mesto za rekreaciju i bavljenje sportom, jer se na brdima nalaze označene i uređene pešačke staze.

Uništavanjem prirode ovog dela Beograda, gubimo svojevrsni filter koji ovaj deo grada štiti od štetnih isparenja iz rafinerije u Pančevu, a koja se nalazi u pravcu brda, sa druge strane Dunava. Milićevo brdo, sa brdima koja ga okružuju, pored Stepinog luga jedno je od dva najveća izvora kiseonika za Beograd.

Protiv izvršioca ovih dela, podnešeno je preko 30 krivičnih prijava, a biće pokrenuti i postupci protiv nadležnih lica iz opštine Palilula, zbog kršenja zakona, i omogućavanja da se širenjem urbane zone, uništava zelena oblast od javnog značaja. Dobar deo vlasnika parcela, ljudi su bliski vlastima koji se otvoreno hvale time da je uzaludno zvati inspekciju i komunalnu miliciju jer oni i ne smeju da dodju u ovaj kraj, koga su sami nazvali “Naselje rajskih ptica”, istih onih ptica kojima su ugrozili stanište.

Iz privatnih budžeta asfaltiraju ulice bez trotoara, uvode struju i od države dobijaju dozvole. Bagerima bespravno krče državni šumski pojas sađenog crnog bora, zbog koga Milićevo brdo podseća na planinu, sa čijeg se vrha vidi Dunav kao na dlanu, ali i pola Beograda. Da stvar bude gora, uzurpirano je i priobalje Dunava, takozvana Dunavska terasa, u podnožju Milićevog brda i brda Višnjica, i to sa više desetina izgrađenih privatnih objekata.

Bezočnom gradnjom, sazidani su objekti u nizu, tako da više ni čamac ne može da pristane. Time je na svaki način ugrožena bezbednost rečnog saobraćaja, i počinjeno krivično delo. Na samoj obali, parcele prodaju ljudi koji uopste i nisu vlasnici, niti mogu da postanu, jer je priobalje u vlasništvu države, a pod upravom vodoprivrede. Deo njih je imao sojenice na Savskom nasipu, i nakon demontiranja objekata, samo su isto uradili na Dunavu.

Zeleno-Levi Front će se u narednom periodu, svim snagama suprodstaviti ovoj pošasti divlje gradnje, kako bi se sačuvala poslednja zelena oaza Beograda. Biće podnesen i zahtev za dobijanje statusa zaštićenog područja III kategorije od lokalnog značaja, čime će Milićevo brdo, sa svim ostalim brdima koja izlaze na Dunav, biti park prirode namenjen svim sugrađanima za sport i rekreaciju. Nakon toga, planirana je i masovna sadnja, u cilju proširenja šumskog pojasa na ovom lokalitetu. Ko je samo jednom prošetao borovom šumom, livadama na vrhu, i video nesvakidašnji prizor Dunava, zauvek se vraća ovde. Ovim putem, pozivaju se svi građani da solidarno stanu u odbranu Milićevog brda, kako bismo svi zajedno, jednoga dana mogli da kažemo da smo poklonili najlepšu zelenu oazu generacijama koje dolaze.

Objavljeno: 15.05.24.

Podeli vest!

Pročitaj i ovo: