GIK nije uredio pitanje zaštite izbornog materijala

Jedan dan deli nas od izbora za narodne poslanike i odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisanih za 17. decembar 2023. godine. Pored ozbiljnih i brojnih neregularnosti koje su obeležile dosadašnji izborni proces, od juče smo suočeni sa još jednom koja može narušiti integritet procesa i kojoj će se potpisnici ovog saopštenja suprostaviti.

Reč je o tome da nijednim aktom Republičke izborne komisije i Gradske izborne komisije (dalje: GIK) nije uređeno pitanje čuvanja izbornog materijala nakon glasanja – od njegove predaje po završetku glasanja do utvrđivanja konačnih rezultata glasanja. Iako je predsednik GIK najavio da će ovo pitanje biti uređeno posebnom odlukom koja će se doneti do dana održavanja izbora, to ipak nije učinjeno. Zbog toga su predstavnici nekoliko lista u GIK podneli inicijativu predsedniku te komisije za hitno sazivanje sednice na kojoj bi se razmotrio predlog odluke o čuvanju izbornog materijala. Predlog ove odluke, koju su sastavili članovi GIK, predviđao je angažovanje policije u obezbeđivanju izbornog materijala, mogućnost izbornim listama da imenuju svoje predstavnike koji će zajedno sa policijom dežurati ispred prostorija sa izbornim materijalom i strogu kontrolu pristupa izbornom materijalu u slučajevima propisanim zakonom, na način koji garantuje sprečavanje mogućih zloupotreba. Ovaj predlog je u celosti odbijen.

Po rečima predsednika i sekretara GIK, izborni materijal će se dobro čuvati u tri prostorije u suterenu zgrade Gradske uprave Grada Beograda i biće pod video nadzorom, a policija i komunalna milicija će dežurati “ispred zgrade”Gradske uprave Grada Beograda. Ove prostorije nisu ni izbliza adekvatne za čuvanje izbornog materijala iz razloga što se ulazi u dve od tri prostorije ne nalaze pod direktnim video nadzorom, što poseduju otvore za kablove i ventilaciju kroz koje je – uz veći ili manji napor – moguće ući, i što je do jedne od ove tri prostorije moguće dospeti iz Poštanske štedionice i preko zadnjeg parkirališta Gradske uprave – tj. mimo glavnog prilaza.

Podsetimo da zakon dozvoljava kontrolu zapisnika o radu biračkih odbora 48 časova nakon zatvaranja biračkih mesta i da se ta kontrola se vrši upravo uvidom u glasačke listiće, odnosno izborni materijal. Bez adekvatne zaštite izbornog materijala, integritet izbornog postupka može biti narušen, a stvarna volja birača neće moći da bude utvrđena.

Imajući na umu jučerašnju odluku GIK i nedostatak jasnih procedura za čuvanje izbornog materijala, potpisnici ovog obraćanja koji su članovi i zamenici članova GIK obaveštavaju javnost da će učiniti sve da zaštite izbornu volju birača. Zapisnici o radu biračkih odbora će biti sačuvani odmah po završetku rada biračkih odbora, a članovi GIK će organizovati i smenska dežurstva ispred prostorija u Gradskoj upravi u kojima će se čuvati izborni materijal, kako bi sprečili krivotvorenje izbornog materijala i obezbedili da glasovi birača budu sačuvani.

Potpisnici:

Božidar Vulić

Vladimir Matić

Vladica Ilić

Danko Manojlović

Darinka Nađ

Dragan Maravić

Zoran Alimpić

Zorica Simenunović

Ivana Marković

Irena Ljubomirović Ivanković

Marko Perović

Rade Manović

Sofija Mandić

Stefan Đorđević

Objavljeno: 17.12.23.

Podeli vest!

Pročitaj i ovo: