Autonomni ženski front i ZLF imaju plan za borbu protiv femicida

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv femicida, Autonomni ženski front, ženska organizacija u okviru Zeleno-levog fronta, predlaže sistemske promene i dalje korake u prevenciji femicida.

Od 2010. godine u Srbiji je ubijeno preko 400 žena, dok je ove godine najmanje 28 bilo žrtva femicida. Femicid je ubistvo žene samo zato što je žena, motivisano mržnjom, diskriminacijom i neravnopravnom raspodelom moći između muškaraca i žena, i on predstavlja najteži oblik nasilja nad ženama. Nažalost, često i žene koje prijavljuju nasilje nadležnim institucijama, usled manjka reakcije i neadekvatne zaštite, postaju žrtve femicida, što vodi ka smanjenju poverenja žena da će ih institucije zaštititi. Autonomni ženski front i Zeleno-levi front imaju jasan plan za borbu protiv femicida.

 

U maju ove godine je narodna poslanica Biljana Đorđević podnela formalni zahtev da se u Narodnoj skupštini organizuje javno slušanje na temu femicida, koje nikad nije stavljeno na dnevni red Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, iako je problem femicida istican kao prioritet za rad odbora. U skladu sa temama za javno slušanje koje su tada predložene, Zeleno-levi front insistira na uspostavljanju nacionalnog kontrolnog mehanizma za praćenje i analizu femicida, koji je već predviđen Strategijom za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici 2021–2025, ali nikada nije uspostavljen.

 

Naredni korak u rešavanju problema femicida je utvrđivanje disciplinske odgovornosti profesionalaca, ponajviše tužilaca i sudija, u slučajevima neadekvatnog postupanja ili nepostupanja po prijavi žena, a koje je za posledicu imalo smrtni ishod.

 

Konačno, neophodno je otvoriti stručnu raspravu o tome da li femicid treba da bude posebno krivično delo, imajući u vidu praksu kvalifikacije ubistva žena u porodično-parnerskim odnosima kao lakšeg krivičnog dela i izricanja blagih kazni počiniocima.

 

“Umesto deklarativne podrške borbi protiv rodno zasnovanog nasilja od strane režima, a u poslednje vreme i opasne relativizacije problema femicida kako od strane ministarke pravde Maje Popović, tako i od zaštitnika građana Zorana Pašalića, Zeleno-levi front će se odlučno i  beskompromisno zalagati za prevenciju, temeljan pristup zaštiti, ali i adekvatnu kaznenu politiku kao odgovor na femicid. Srbija protiv nasilja podrazumeva da među prioritetima buduće Vlade bude zahtev da više nijednu ženu ne izgubimo na ovako svirep i tragičan način”, izjavila je Biljana Đorđević.

 

AŽF i ZLF nastavljaju svoju dugogodišnju saradnju sa mnogobrojnim ženskim organizacijama iz Srbije i regiona, koje se bave  problemima nasilja nad ženama i prevencije femicida. Ove organizacije imaju bogato iskustvo u zaštiti žena i važno je da dobiju dodatnu podršku državnih institucija i resurse kako bi imale mogućnost da prošire i unaprede svoje delovanje.

Objavljeno: 06.12.23.

Podeli vest!

Pročitaj i ovo: