AFŽ zahteva sistemsku zaštitu žena u slučaju silovanja

Povodom optužnice Višeg javnog tužilaštva u Pančevu za silovanje petnaestogodišnje devojčice, Autonomni ženski front ispred Zeleno-levog fronta zahteva rešenja za sistemsku zaštitu žena u situacijama počinjenog krivičnog dela silovanja.

Osim bolje primene postojećeg zakonskog i institucionalnog okvira u pogledu zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja i kažnjavanja počinilaca, neophodno je i usklađivanje definicije krivičnog dela silovanja sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, koju je naš parlament ratifikovao pre više od 10 godina. Ova konvencija obezbeđuje pravni okvir za kažnjavanje svake seksualne radnje bez pristanka.

Politika ZLF-a je usmerena na osmišljavanje sistemskih rešenja koja bi premostila jaz između rasprostranjenosti slučajeva seksualnog nasilja i malog broja prijava. Osim instituta poverljivog lica, temeljne edukacije svih relevantnih aktera, proširivanja mreže Sigurnih kuća i Centara za žrtve seksualnog nasilja pri bolnicama u Srbiji, uspostavljanja funkcionalnog nacionalnog SOS telefona, predloga za uvođenje seksualnog obrazovanja, predlažemo i da se kao najkonkretnija mera u bolnice uvedu rape kitovi – medicinski kompleti u slučaju silovanja.

Posedovanje ove opreme je ključno za dokazivanje krivičnog dela silovanja. Izostanak ovakvih dokaza rezultira činjenicom da se ispod 5% slučajeva silovanja okončava osuđujućom presudom. 

Podsećamo da je prema podacima svetskih i lokalnih organizacija koje se bave nasiljem nad ženama u većini prijavljenih slučajeva, reč je o silovanju maloletnica od strane člana porodice ili porodičnog prijatelja. Ovo potencijalno ukazuje na to da se samo jedan određen oblik seksualnog nasilja iole prijavljuje, i otvara pitanje koliko onih u drugačijim kontekstima ostaje neprijavljeno. 

Zahtevamo usvajanje navedenih rešenja, koja bi doprinela stvaranju sigurnog prostora za žrtve silovanja i ohrabrilo ih da o njemu progovore, što je neophodan korak kako bi se stalo na put seksualnom nasilju.

Objavljeno: 21.03.24.

Podeli vest!

Pročitaj i ovo: